Фирмени обучения

Corporate trainings

Говорят ли вашите служители английски език? Как? На какво ниво?

Търсите отговор на тези въпроси, търсите начин вашите служители да подобрят нивото си на владеене на английски език, не само говоримо, но и писмено?

!!! Честито! Намерихте Образователен Център „Първи Стъпки”! Английския език е лесен за нас, а за вас и вашите служители? В условията на финансова криза и нестабилност някои специалисти твърдят, че най добрата инвестия е в рекламата, други в съкращенията и намаляването на разходите, ние твърдим, че най-добрата инвестиция е в човешкия ресурс! Усъвършенстването на знанията и умения на вашите служители е от основно значение за запазване на позицията на вашата фирма и пазарния ѝ дял.

НИЕ ЩЕ ПОМОГНЕМ!

Нашата практика показва, че нивото на владеене на английски език на заетите в бизнеса лица, често е от минимално до напълно недостатъчно. Под владеене ние имаме предвид не само говоримо, но и писмено! ГРАМОТНО! Нека заедно да кажем КРАЙ на дългите и невинаги ефективни опити за разбирателство между вашите служители и чуждестранни бизнес партньори. Нека дадем НАЧАЛО на успешна и ефективна комуникация, привличане на нови клиенти и партньори, разширяване на бизнеса и навлизането на вашия бизнес на нови пазари!

Educational Center First Steps

Образователен Център Първи Стъпки

В нашата разнообразна учебна програма ние прилагаме практики от най-добрите методики на обучение за най-ефективно учене като Thinking Based Learning за успешно овладяване на граматиката, Сугестопедия за по-лесен и приятен начин за подобряване на вербалните умения и НЛП за писане на текстове, реклами и оферти за по-високи продажби! В програмата са заложени практически упражнения за успешно и ефектвно писане на покани, бизнес писма, водене на бизнес кореспонденция, писане на оферти и др.

Не е важно вашите служители да знаят 100 думи на английски език и да употребяват правилно „hello” и “”goodbye”. Те трябва да могат да пишат правилно и ефективно, завладяващо, да говорят убедително и бъдат уверени по време на бизнес преговори и презентации!

Когато започнахте вашия бизнес, вие дадохте старт на една МЕЧТА! Образователен Център „Първи Стъпки” с радост ще се ви помогне да я осъществите. В учебната програма за трениране и усъвършенстване на успешни служители са заложени следните компоненти:

 • Високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в преподаването на бизнес англисйки
 • Входящ тест за определяне на ниво
 • Разпределение и формиране на учебните групи
 • Обучение по английски език – граматика и лексика
 • Сугестопедична част за ефективен диалог и успешни преговори
 • НЛП за писане на послания, които успешно да достигнат вашия таргет
 • Подробен доклад за прогреса на всеки курсист в края на курса

Intelligent EnglishОсновния учебник, който ще се използва по време на курса е Intelligent English на издателство Pearson Longman!

Учебника е създаден и разработен от Cambridge ESOL, системата обхваща три нива от Business English Certificates (BCE):

 • BEC Preliminary
 • BEC Vantage
 • BEC Higher

Системата Intelligent English се състои от пет нива от Elementary до Advanced като за всяко ниво има два учебника: Learn Business и Do Business.

Какво се случва когато учащите нямат опит в бизнеса? Те трябва да започнат изучаването на основни термини като „сливане” и „придобиване”. Трябва да придобият необходимите качества за успех в кариерата като умения за резюмиране и презентиране. Най-важното за тях е да научат и успешно да използват бизнес терминологията. Ние ще им дадем насоки как се пише бизнес писмо, доклад или отчет на английски език. Част от теми заложени в учебната програма са:

 • Meeting with a business partner
 • Brainstorming solutions
 • Leading a meeting
 • Making a short presentation

НИЕ ЩЕ ДОЙДЕМ ПРИ ВАС! За да е по-лесно и удобно ние ще организираме курсовете във вашата организация според вашите нужди. Групово или индивидуално заедно ще разработим план, който да бъде най-ефективен и успешен за нуждите на вашите служители.

Нашите методи за следене на прогреса са ефективни като ние НЕ залагаме на домашни работи. Практиката показва, че те са неефективни и демотивиращи за работещите. Натовареността по време на часовете е достатъчна, а ние искаме щастливи и жадни за знания курсисти!

Потърсете ни на office@firststeps.bg или 0896 80 63 83 за повече информация!

НЕ ОБЕЩАВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ!!!

Email
Print