Обучения за деца 7 – 10 год.

Children Learning

Целите на ранното чуждоезиково обучение по английски език са свързани със свикване звученето и произношението на чуждия език, учене паралелно на два езика- роден и чужд. Паралелното изучаване на два езика позволява на детето да заучава паралелно конструкции на двата езика като свиква да се изразява по характерния начин, а не търси да търси буквален превод. Децата учат играейки, важно е в ранна детска възраст децата да получават знания играейки, защото ги заучават като приятна и забавна активност, а не като поредния учебен час. Чуждия език разкрива пред всеки човек не само един нов свят и нов начин на мислене, но и познание за нови култири и традиции. Изучването на чужд език върви паралелно с развиване на моториката и фината моторика на децата чрез оцветяване, лепене, рязване, създаване на макети и др. В днешния глобализиран и забързан свят знанието на повече от един език дава предимство и по-добър шанс за бъдеща реализация на младите хора като открива безброй възможности за успешно бъдеще.

Образователен център „Първи Стъпки” разполага с високо квалифицирани преподаватели по английски език с дългогодишен опит в работата с деца от всички възрасти, които владеят различни методики за преподаване на чужд език.

Образователен Център “Първи Стъпки” предлага курсове с различен интензитет според тяхната заетост и индивидуална програма:

  • целогодишни курсове ( 4 учебни часа седмично)FS Rabbit Final
  • интензивни (12 учебни часа седмично)
  • вечерни (от 18:00 до 20:00 ч.)
  • съботно-неделни
  • индивидуални занимания
  • летни курсове за деца и детски академии

 

 Цени:

Английски език за деца Ниво Часове Цена Плащане на вноски Цена учебници
Macmillan English World 1 A1 120 400 лв 2 х 200 лв 50 лв
Macmillan English World 2 A2 120 400 лв 2 х 200 лв 50 лв
Macmillan English World 3 B1 120 400 лв 2 х 200 лв 50 лв
Macmillan English World 4 B2 120 400 лв 2 х 200 лв 50 лв

Учебници:

English World Textboobs

Нашите преподаватели внимателно подбраха едни от най-интересните и подходящи учебници на българския пазар за начални нива по английски език – English World на британското издателство Macmillan. Учебниците са писани за изучаване на английски като роден език, а не като чужд. Това дава предимството, че в учебниците са включени множество упражнения за слушане, четене и говорене, а сухата и не толкова интересна на децата граматика е заложена в самите упражнения, т.е. те учат и граматика по интересен и забавен за тях начин.

Първото ниво на системата English World запознава децата с четене и писане на английски език като се фокусира върху заучаването иEnglishWorld1 използването на граматически правилни изрази и словно богатство.

Следващото, второ ниво на English World развива в децата уверенест да комуникират на анEnglishWorld2глийски език като подсилва уменията им по четене и писане.

В третата част на Macmillan English World учениците се сбълскват с още по-трудни текстове и упражнения за развиване на речитативните им умения както и увеличаването на лексикалнатаEnglish World 3 банка.

Четвъртата част на системата предизвиква учащите да разгърнат още повече уменията си да говорят, четат и пишат. В тази част са включени множество тестове, упражнения за слушане и
четене с разбиране. За първи път учениците се сблъскват с задания за групови проекти и презентации, които трябва да представят пред учителя и останалите ученици. След представянето на даден проект или презентация е предвидена сесия “Въпроси и Отговори” с цел да се създаде диалог между учениците.

Поверете детето си на нашия екип от професионалисти за качествени и дълготрайни знания по английски език!

За предстоящи обучения и повече информация пише ни на office@firststeps.bg

Email
Print