Обучения за деца и ученици

Обучения за деца и ученициЦелите на ранното чуждоезиково обучение по английски език са свързани със свикване звученето и произношението на чуждия език, учене паралелно на два езика- роден и чужд. Паралелното изучаване на два езика позволява на детето да заучава паралелно конструкции на двата езика като свиква да се изразява по характерния начин, а не търси да търси буквален превод. Децата учат играейки, важно е в ранна детска възраст децата да получават знания играейки, защото ги заучават като приятна и забавна активност, а не като поредния учебен час. Чуждия език разкрива пред всеки човек не само един нов свят и нов начин на мислене, но и познание за нови култури и традиции. Изучването на чужд език върви паралелно с развиване на моториката и фината моторика на децата чрез оцветяване, лепене, рязване, създаване на макети и др. В днешния глобализиран и забързан свят знанието на повече от един език дава предимство и по-добър шанс за бъдеща реализация на младите хора като открива безброй възможности за успешно бъдеще.

Образователен център „Първи Стъпки” разполага с високо квалифицирани преподаватели по английски език с дългогодишен опит в работата с деца от всички възрасти, които владеят различни методики за преподаване на чужд език.

Английски език за деца ( 7 – 10 годишна възраст)

Английски език за юниши (11 – 13 годишна възраст)

Email
Print