Фирмени обучения

Образователен Център "Първи Стъпки" организира вътрешно фирмени обучения за повишаване квалификацията на служителите във вашата компания. Ние вярваме, че най-добрата инвестиция е в човешкия ресурс! Усъвършенстването на знанията и умения на вашите служители е от основно значение за запазване на позицията на вашата фирма и пазарния ѝ дял. НИЕ ЩЕ ПОМОГНЕМ!

Обща Европейска Езикова Рамка

Общата европейска езикова рамка е създадена и развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една, валидна за цяла Европа скала. ОЕЕР дефинира шест нива на езикови компетенции - от А1 (начинаещи) - до С2 (почти майчин език).

Предстоящи курсове

There are no upcoming events at this time.